Zorg voor chronisch zieken beter afgestemd

Minister Klink wil de zorg voor chronisch zieken beter afstemmen. Daarvoor wordt functionele bekostiging ingevoerd. In 2010 wordt dit voor COPD, hartfalen, cardiovasculair risico en diabetes ingevoerd.

Verpleegkundigen rond een bed van een hartpatiƫnt.

Functionele bekostiging betekent dat bekostiging plaatsvindt op basis van de integrale zorg die wordt geleverd aan een patiënt met een bepaalde aandoening.
Er komt 1 prijs voor een bepaalde aandoening, en alle zorg die de patiënt nodig heeft voor de aandoening valt binnen die prijs. Hierdoor wordt de zorg meer op de patiënt gericht, wat de kwaliteit verhoogt. Bovendien wordt de zorg daardoor beter betaalbaar. Zorgaanbieders worden ook gestimuleerd om de patiënt beter te leren omgaan met hun ziekte.
Zorgstandaarden zijn daarbij een leidraad voor de veldpartijen. Een zorgstandaard beschrijft waaruit de zorg voor een patiënt met een bepaalde aandoening minstens moet bestaan, zodat de patiënt weet wat hij kan verwachten.

Samenwerken

Chronisch zieken hebben vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Voor hen is het daarom van groot belang dat de zorgverleners onderling goed samenwerken. Door het invoeren van functionele bekostiging wordt samenwerking noodzakelijk. Daarnaast kunnen patiënten langer binnen de eerstelijnszorg (waaronder huisartsen) in behandeling blijven, waardoor vaker voorkomen kan worden dat patiënten doorgestuurd moeten worden naar een specialist (tweede lijn).

Voldoende basis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseerde Klink om in eerste instantie alleen voor diabeteszorg en cardiovasculair risicomanagement functionele bekostiging te introduceren. Dit omdat er volgens de NZa op dit moment nog niet aan alle randvoorwaarden voldaan wordt. Minister Klink reageert op dat advies in een brief aan de Tweede Kamer. Hij stelt dat de basis voldoende is om in 2010 ook voor COPD en hartfalen functionele bekostiging in te voeren. Hij zegt toe goed in de gaten te houden of aan de kwaliteitseisen voldaan is, voor daadwerkelijke invoering plaatsvindt.

Kosten huisartsenzorg

In dezelfde brief reageert Klink ook op een rapport van de NZa over de kosten van de huisartsenzorg. De NZa concludeert dat huisartsen meer consulten gedaan hebben, waardoor hun inkomen boven het norminkomen uitkwam. Klink vraagt de NZa om verder onderzoek naar veranderingen in de huisartsenzorg sinds 2006, en wil het vaststellen van nieuwe tarieven graag zien in relatie met de functionele bekostiging.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.