Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Ook uw vermogen (zoals spaargeld) mag niet te hoog zijn.

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • een inkomen hebben in 2013 dat niet hoger is dan € 30.939 (voor alleenstaanden) of gezamenlijk niet meer verdienen dan € 42.438 (voor partners). Vanaf 2014 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 28.482 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van €37.145; 
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 102.499 (voor alleenstaanden) of € 123.638 gezamenlijk (voor partners).

Geen zorgtoeslag bij veel vermogen

Uw vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting telt mee voor uw recht op zorgtoeslag. Dat is bijvoorbeeld uw spaargeld of beleggingen, maar de eigen woning valt hier niet onder.

Is uw vermogen hoger dan het heffingsvrije vermogen plus € 81.360? Dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. Het heffingsvrije vermogen is € 21.139 voor alleenstaanden en € 42.268 voor partners. Uw vermogen mag dus niet hoger zijn dan:

  • € 102.499 als u alleenstaand bent;
  • € 123.638  gezamenlijk vermogen als u een fiscale partner heeft.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u (of uw toeslagpartner) in het buitenland? En werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als het gaat om:

  • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
  • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Meer informatie over zorgtoeslag in het buitenland vindt u op Toeslagen.nl.

Verder in dit onderwerp

Zie ook

De Rijksoverheid. Voor Nederland.