Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Basispakket

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Zorgverzekeraars moeten iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering accepteren. U hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Veranderingen in het basispakket in 2014

  • Het eigen risico is in 2014 €360.
  • Behandelingen door een eerstelijns psycholoog vallen onder de Basis GGZ. De eigen bijdrage voor de psycholoog en het internetbehandeltraject zijn vervallen. Wel geldt het verplicht eigen risico.
  • Er komen 2 nieuwe behandelingen. Het gaat om patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn of met weefselontsteking in de alvleesklier (geïnfecteerde pancreasnecrose). Deze behandelingen zijn voorlopig opgenomen in het basispakket. Blijken ze effectief, dan wordt later besloten of ze definitief in het basispakket komen. Voor deze ‘voorwaardelijk toegelaten’ behandelingen gelden speciale regels. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.
  • Thuisdialyseapparatuur wordt vergoed als medisch-specialistische zorg, niet meer als medisch hulpmiddel. Daardoor wordt het ziekenhuis verantwoordelijk voor de thuisdialyse. De nodige aanpassingen van de woning blijven in het basispakket.
  • Patiënten die een vacuümtherapie ondergaan, krijgen de vacuümpomp vergoed als onderdeel van de therapie. En niet meer apart als hulpmiddel. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de gehele therapie inclusief de pomp.
  • De Diane-35 pil is sinds 1 februari 2014 uit het basispakket.

Premie basisverzekering

Voor de zorg uit het basispakket betaalt u een vast bedrag aan uw zorgverzekeraar, de nominale premie. Jongeren tot 18 jaar betalen deze premie niet.

Mensen met een laag inkomen kunnen soms zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming voor de kosten van de zorgverzekering.

Inkomensafhankelijke bijdrage niet meer op loonstrookje

Naast de nominale premie moet u een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor het basispakket. Deze bijdrage is een percentage van uw inkomen. Dit wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) genoemd.

Sinds 1 januari 2013 betaalt uw werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (IAB) rechtstreeks aan het Zorgverzekeringsfonds. U ziet de IAB dus niet meer op uw loonstrookje. Daar is zowel de vergoeding voor de IAB als de inhouding ervan verdwenen. Het loonstrookje is daardoor overzichtelijker geworden.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar en risicoverevening

Zorgverzekeraars mogen klanten niet weigeren voor de basisverzekering. Ook mogen ze geen hogere premie vragen aan mensen die meer kosten maken, zoals chronisch zieken of ouderen. De overheid compenseert het risico dat zorgverzekeraars hierdoor lopen. Dit heet risicoverevening. Het bedrag wordt berekend door het Zorginstituut Nederland.

De minister van VWS wil het systeem van risicoverevening aanpassen zodat zorgverzekeraars meer financieel risico gaan lopen. Zorgverzekeraars krijgen dan meer belang bij een doelmatigere inkoop van zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.