Basisverzekering tegen zorgkosten

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Basispakket zorgverzekering

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit pakket is bij alle verzekeraars gelijk. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Zij mogen geen duurdere premie rekenen voor ouderen of voor mensen met veel medische problemen. De inhoud van het basispakket is per 1 januari 2015 gewijzigd.

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Het is ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Premie basisverzekering

Voor de zorg uit het basispakket betaalt iedereen een vast bedrag aan de zorgverzekeraar, de nominale premie. Jongeren tot 18 jaar betalen deze premie niet.

Mensen met een laag inkomen kunnen soms zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming voor de kosten van de zorgverzekering.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de nominale premie moet er een inkomensafhankelijke bijdrage worden betaald voor het basispakket. Deze bijdrage is een percentage van het inkomen. Dit wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) genoemd. Sinds 2013 staat deze bijdrage niet meer op het loonstrookje.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar en risicoverevening

Zorgverzekeraars mogen klanten niet weigeren voor de basisverzekering. Ook mogen ze geen hogere premie vragen aan mensen die meer kosten maken, zoals chronisch zieken of ouderen. De overheid compenseert het risico dat zorgverzekeraars hierdoor lopen. Dit heet risicoverevening. Het bedrag wordt berekend door het Zorginstituut Nederland.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.