Eigen risico zorgverzekering

Per 1 januari 2014 is het eigen risico voor de zorgverzekering € 360.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2014 dat u de eerste € 360 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Compensatie eigen risico 2013

Het eigen risico was in 2013 € 350. Heeft u in 2013 uw eigen risico volgemaakt, als gevolg van uw chronische aandoening of beperking? Dan heeft het CAK gekeken of u recht heeft op compensatie. Wanneer u voldeed aan de voorwaarden, heeft u een beschikking ontvangen van het CAK waarin staat dat u de compensatie krijgt uitbetaald. De compensatie voor 2013 is € 99. Dat bedrag is voor iedereen hetzelfde. Heeft u geen beschikking ontvangen? Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij het CAK.

Kabinetsplannen Compensatie eigen risico

Het kabinet is van plan om de regeling Compensatie eigen risico (CER) af te schaffen. Net als de Algemene Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd om beide regelingen af te schaffen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Als de wet wordt aangenomen, is de Cer in 2013 voor de laatste keer uitgekeerd. Eind 2014 wordt de Wtcg over 2013 voor het laatst uitbetaald. Dit komt omdat de tegemoetkoming altijd een jaar later wordt uitgekeerd.

Worden de regelingen afgeschaft? Dan krijgen gemeenten extra (financiële) mogelijkheden om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 268 miljoen vanaf 2017. Zij kunnen mensen gericht ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of bijzondere bijstand

De fiscale regeling voor specifieke zorgkosten blijft in licht afgeslankte vorm bestaan. Ook als de wet wordt aangenomen, kunt u hier gebruik van maken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.