Eigen risico zorgverzekering

Per 1 januari 2014 is het eigen risico voor de zorgverzekering € 360.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent in 2014 dat u de eerste € 360 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Compensatie eigen risico

De Compensatie eigen risico (Cer) is afgeschaft. Net als de algemene tegemoetkoming Wtcg. In plaats van de Wtcg en de Cer, gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

De Compensatie Eigen Risico is voor het laatst eind 2013 door het CAK uitbetaald. Het eigen risico was in 2013 € 350. Heeft u in 2013 uw eigen risico vol gemaakt, als gevolg van uw chronische aandoening of beperking? Dan heeft het CAK gekeken of u recht heeft op compensatie. Wanneer u voldeed aan de voorwaarden, heeft u een beschikking ontvangen van het CAK waarin staat dat u de compensatie krijgt uitbetaald. De compensatie voor 2013 is € 99. Dat bedrag is voor iedereen hetzelfde. Heeft u geen beschikking ontvangen? Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij het CAK.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.