Fred Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Aantal rubrieken over deze bewindspersoon: 4

'Een consequente, stevige aanpak - dáár gaan we deze kabinetsperiode voor. Slachtoffers van criminaliteit worden beter beschermd en daders gestraft. Op het terrein van asiel- en immigratie maak ik mij sterk voor een restrictief maar rechtvaardig beleid, dat rekening houdt met de draagkracht van de samenleving.'

Hier sta ik voor

‘Een consequente, snelle aanpak is noodzakelijk. Ook het sluitstuk van de strafrechtketen, de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, moet optimaal functioneren. We gaan daders snel en op maat straffen. Ook werk ik aan een effectieve aanpak op maat van criminele jongeren en jongvolwassenen via het adolescentenstrafrecht en een sterkere positie voor slachtoffers. Ik streef ernaar asielzoekers snel duidelijkheid te bieden, zodat ze gericht kunnen werken aan hun toekomst. Daarbij hoort ook een actief en consequent terugkeerbeleid.’ 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.