Bewindspersoon: Mark Rutte Minister-president, minister van Algemene Zaken

Aantal rubrieken over deze bewindspersoon: 4

Rutte: ‘Groei en banen de manier om uit de crisis te komen’

'Er zijn nu 23 miljoen werklozen in de EU en dat is op den duur niet houdbaar. Europa moet concurrerender worden en er moeten banen worden gecreëerd.'

minister-president Rutte omringd door microfoons van journalisten

Dit zei premier Rutte na afloop van de informele Europese Raad in Brussel. Hierin spraken de regeringsleiders over het creëren van groei in Europa en het begrotingspact, waartoe de Raad in december heeft besloten.

Groei

'De Interne Markt kan een belangrijke motor van groei zijn, nu valt nog maar 40% van de Europese economie eronder. Dat percentage moet echt hoger', aldus premier Rutte.

Minister-president Rutte in gesprek met premier Cameron (L) van het Verenigd Koninkrijk, Minister-president Milanovic (2eL) van Kroatië en premier Gonzi van Malta (3eL)

Minister-president Rutte in gesprek met premier Cameron (L) van het Verenigd Koninkrijk, Minister-president Milanovic (2eL) van Kroatië en premier Gonzi van Malta (3eL)

Begrotingsdiscipline

Zoals bekend zet Nederland in op zo streng mogelijke begrotingsdiscipline, met een Europees Commissaris die toezicht houdt op de nationale begrotingen en maatregelen kan afdwingen.

'Stap voor stap is dat doel dichterbij gekomen. De afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zijn fors aangescherpt, waardoor er nu sneller en strenger kan worden ingegrepen', aldus Rutte. Het nieuwe verdrag dat vandaag is besproken en naar verwachting in maart wordt ondertekend gaat nog een stap verder. Belangrijkste elementen daarin:

  • Bij een dreigend tekort van een lidstaat wordt de bewijslast omgedraaid. Dat wil zeggen, sancties worden semi-automatisch opgelegd, alleen een gekwalificeerde meerderheid kan dat tegenhouden;
  • Lidstaten moeten in nationale wetgeving een 'schuldenrem' opnemen. De Commissie en het Hof zien daar op toe;
  • Wie een beroep doet op het noodfonds (ESM) moet niet alleen het Verdrag ratificeren, maar ook de 'schuldenrem' hebben ingevoerd.

Buitenlandse markten

De Europese Unie moet zich verder blijven inzetten voor het openen van buitenlandse markten voor Europese bedrijven. Dit is juist voor een exportland als Nederland heel belangrijk. Nederland vindt het van groot belang dat besluiten hierover worden genomen met alle 27 lidstaten zodat ook andere landen die net als Nederland op groei gericht zijn daarbij betrokken zijn. Dit heeft de premier vandaag nog eens herhaald.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.