Fotografen nemen foto's van de bordesscène op Huis Ten Bosch

Dr. W. Kok

Willem (Wim) Kok werd geboren op 29 september 1938 te Bergambacht.

Wim Kok

Hij behaalde de diploma's MULO-B en HBS-B en studeerde vervolgens aan het Nederlands Opleidingsinstituut voor het buitenland 'Nijenrode'. Na zijn militaire dienst was hij korte tijd werkzaam op een handelskantoor.

In 1961 trad hij in dienst als assistent van de internationaal medewerker bij de Bouwbond NVV. In 1965 werd hij economisch medewerker en in 1967 secretaris van dezelfde bond. In 1969 werd hij benoemd tot secretaris van het NVV, waarvan hij in 1972 vicevoorzitter werd. Van 1973 tot 1985 was de heer Kok voorzitter van het NVV en - na de fusie van het NVV met het NKV - van de FNV. Van 1979 tot 1982 was hij tevens voorzitter van het EVV, Europees Verbond van Vakverenigingen.

Van 1986 tot 1989 en na de verkiezingen van 1994 en 1998 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid.

In 1989 werd hij gekozen tot vicevoorzitter van de Socialistische Internationale. Voorts was de heer Kok vicevoorzitter van de SER, werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid, vicevoorzitter van de Bankraad van de Nederlandsche Bank, gastdocent aan het Institute for Social Studies en adviseur van de Europese Commissie.

Vanaf 7 november 1989 was de heer Kok viceminister-president en minister van Financiën in het derde kabinet-Lubbers.
Op 22 augustus 1994 tot en met 22 juli 2002 was de heer W. Kok minister-president, minister van Algemene Zaken, van respectievelijk het eerste en tweede kabinet-Kok.

De heer Kok is lid van de International commission on missing persons for former Yugoslavia ICMP. Hij bekleedt enige commissariaten.

Met ingang van 11 april 2003 werd de heer W. Kok benoemd tot Minister van Staat.
In hetzelfde jaar ontving hij van zijn alma mater, de Universiteit Nyenrode, een eredoctoraat.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.