Milieu, ruimte en water

In Nederland wonen 16 miljoen mensen op een klein oppervlak. De overheid verdeelt deze ruimte tussen mens, dier en natuur. Ook de klimaatverandering speelt een rol bij die verdeling. Zo is er ruimte nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen.  

De Rijksoverheid. Voor Nederland.