12 april Dialoog overleg belastingontwijking en ontduiking

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Hoe pakken we belastingontwijking en belastingontduiking aan en zorgen we dat het Nederlands vestigingsklimaat  fiscaal concurrerend blijft voor reële economische activiteiten? Om die prioriteiten draaide het tijdens een dialoogbijeenkomst op het ministerie van Financiën.

Werkgevers, vakbonden, wetenschappers en bij het onderwerp betrokken maatschappelijke organisaties kwamen naar het ministerie van Financiën om het gesprek over het onderwerp aan te gaan. Allemaal kregen ze kort de tijd om te reageren op het op 23 februari gepresenteerde kabinetsbeleid over de verdere aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

Staatssecretaris Menno Snel lichtte aan het begin van de bijeenkomst zijn beleid toe, dat hij belastingontwijking en belastingontduiking verder wil aanpakken en dat het Nederlandse bedrijfsleven last heeft van het hardnekkige beeld dat Nederland het internationale bedrijven makkelijk maakt om belasting te ontwijken. “Het kabinetsbeleid is erop gericht dat iedereen zijn ‘fair share’ betaald. Daarom doen we hier een onsje meer.”

Over de intenties van de maatregelen was veel overeenstemming.  Want, zo stelden een aantal aanwezig partijen, veel Nederlandse bedrijven betalen de rekening voor het onwenselijke gedrag van de belastingontwijkers en -ontduikers.

Tegelijk waren er ook gedeelde zorgen. Die draaiden om de last die bedrijven met reële economische activiteiten kunnen hebben van de gekozen aanpak.  “Houd de balans goed in de gaten”, klonk het meerdere keren. Een ander verzoek: “maak vlug duidelijk wat de maatregelen precies gaan betekenen, want bedrijven en investeerders houden niet van onduidelijkheid.”

De vertegenwoordiging van het Amerikaanse bedrijfsleven in Nederland  hield een pleidooi voor het uitvoeren van Europese en internationale regels op een manier die niet verdergaat dan noodzakelijk. “Want het voorgestelde fiscale beleid is een radicale breuk met het beleid dat de afgelopen decennia door Nederland is gevoerd.”

Andere partijen zijn benieuwd naar de uiteindelijke effecten van de aangekondigde maatregelen. “The proof of the pudding is in the eating”, stelden zij.

De in februari aangekondigde plannen gaan in op het invoeren van een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen richting 'low tax jurisdictions' en in misbruiksituaties. Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen. Ook wil Nederland meer antimisbruikbepalingen opnemen dan veel andere landen doen in de belastingverdragen via het zogenoemde Multilateraal Verdrag. Bij de implementatie van de eerste en tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2) wil Nederland verder gaan dan die richtlijn voorschrijft. Nederland zal bijvoorbeeld geen groepsuitzondering opnemen bij de zogenoemde 'earningstrippingmaatregel'.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/bijlage-aanpak-belastingontwijking-en-belastingontduiking

Meer uit  de bijeenkomst:

https://amcham.nl/news/speech-amcham-president-wouter-paardekooper-proposed-changes-dutch-tax-policy

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/aanpak-belastingontwijking-combineren-met-verlagen-belastingtarieven

https://www.nob.net/inbreng-nob-bijeenkomst-dialoog-aanpak-belastingontwijking-ministerie-van-financien-12-april-2018

http://www.taxjustice.nl/aanpak-belastingontwijking-moet-concreter-en-ambitieuzer/