01 juni Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring van de viceminister-president. Bekijk de hele persconferentie via YouTube.  Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Persconferentie na ministerraad 1 juni 2018

RUTTE
Goedemiddag. Vandaag in de ministerraad onder andere natuurlijk stilgestaan bij MH17. Zoals u weet, vorige week, hebben Nederland en Australië op grond van  bevindingen van het gemeenschappelijke onderzoeksteam Rusland aansprakelijk gesteld voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Deze week, afgelopen dinsdag, heeft minister Blok in de VN-veiligheidsraad in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat we serieuze medewerking van Rusland verwachten en ook eisen, die medewerking, bij het verdere onderzoek.

Ik moet zeggen; het kabinet is blij met de brede internationale steun voor de stap die we samen met Australië hebben gezet. Zo heeft Hoge Vertegenwoordiger Mogherini Rusland maandag namens de hele Europese Unie opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te accepteren en volledig mee te werken met de uitvoering van de VNVR-resolutie 2166. Het is nu wachten op de formele reactie van Rusland op de aansprakelijkstelling. De eerste geluiden geven natuurlijk weinig reden tot optimisme die we uit Moskou horen. Maar goed we zijn ons bewust ervan dat dit een zaak van lange adem is. Dat is helaas de hele kwestie MH17, de afwikkeling van deze verschrikkelijke ramp. En het voor het gerecht krijgen van de daders en hen ook berechten. Maar zoals u weet: we zijn vastbesloten om hier mee door te gaan totdat dat gelukt is en we laten niet los voor het zover is. Ik heb dat overigens ook benadrukt in mijn gesprek met de nabestaanden afgelopen maandag, vertegenwoordigers van nabestaanden. Zij leven elke dag met dit vreselijke verlies, het verdriet. En dit soort gesprekken motiveren extra om alles te doen wat nodig is.

Een tweede laatste punt wat ik hier wil melden bij het begin is dat we ook gesproken hebben natuurlijk over de situatie met de Verenigde Staten, de handelsrelatie. Het besluit van de Verenigde Staten tot deze importheffingen voor staal en aluminium is natuurlijk zeer teleurstellend. Te meer ook omdat wij vanuit de Europese Unie duidelijk hebben gemaakt, keer op keer, dat we bereid zijn om gesprekken te voeren over de handelsrelatie, mits dit dreigement  van tafel zou gaan. Het is belangrijk dat Europa nu eensgezind reageert op deze Amerikaanse stap. Samen staan we immers sterker.
Deze Unie is ook bij uitstek natuurlijk handel en markt, naast andere zaken. De Europese Commissie heeft derhalve terecht aangekondigd een zaak te starten bij de WTO. Dat is een juridische procedure tegen de VS. En bovendien zal de Europese Unie heffingen instellen voor een aantal Amerikaanse producten. Daarover zal de Raad binnenkort een besluit nemen. De zorgen van Europa hebben natuurlijk niet alleen betrekking op die Amerikaanse stap en zelfs niet alleen op de handelsrelatie met de Verenigde Staten. Maar wij maken ons ook grote zorgen over het multilaterale handelssysteem in brede zin. En misschien nog wel breder dan dat, überhaupt de wijze waarop we in onze wereld gewend zijn, sinds de Tweede Wereldoorlog, om grote conflicten maar ook gezamenlijke kansen vanuit een multilateraal kader aan te pakken. De Europese Unie, NAVO, Verenigde Naties maar ook de Wereldhandelsorganisatie. En zeker voor een land als Nederland, een klein land met hoge welvaart, is dat multilaterale systeem waarop onze Westerse wereld maar zelfs breder dan het Westen, waarop een groot deel van de wereldgemeenschap zich heeft verenigd, is van vitaal belang. Dus we hebben groot belang, en ook grote energie, om ervoor te zorgen dat we dat systeem overeind houden.