02 november Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Persconferentie na ministerraad 2 november 2018

Dank. Nou, toch een aantal zaken te melden. We hebben vandaag het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans besproken in de ministerraad. Dat wordt volgende week door Wouter Koolmees naar de tweede kamer gestuurd. Het is een van de grootste hervormingen waar het kabinet op dit moment aan werkt. Het is hard nodig om de arbeidsmarkt te moderniseren en daarom is ook gezegd in het regeerakkoord dat dit een van de belangrijke elementen zal zijn van dit kabinet. De kern van het voorstel is dat we vast minder vast willen maken en flex minder flex en dus een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Zowel voor werkgevers als voor werknemers maar ook rekening houdt met wensen van mensen. Hoeveel uur ze willen werken en in wat voor type dienstverband. 

Dan hebben we vandaag ook een volgende stap gezet op een ander punt uit het regeerakkoord. Het experiment met de cannabisteelt. U herinnert zich mijn uitspraken in Canada daarover, maar dat gaat meer over de persoonlijke keuze die u kunt maken. Dit gaat over als die keuze gemaakt is, hoe het dan technisch moet worden vormgegeven. We hebben vandaag besloten dat nadere uitwerking van het experiment begin november in internet-consultatie wordt gebracht en daarmee houden we ook het tempo erin. 

Dan is vandaag ook gesproken over de toekomst zorg thuiswonende ouderen, hoe we dat verder gaan vormgeven. Het kabinet wil bevorderen dat ouderen die zelfstandig wonen dat ze dat ook zo lang mogelijk kunnen blijven doen. Op een manier die aansluit bij de persoonlijke behoeften en ook met de daarbij gewenste juiste zorg en ondersteuning.We hebben besloten om onder andere een commissie in te stellen om daar onderzoek verder naar te doen zodat het ook in de toekomst goed geregeld blijft. 

Bruno Bruins, die heeft u net zelf allemaal gesproken, die heeft zoals bekend deze dagen intensief gesproken met alle betrokkenen bij de IJsselmeer-ziekenhuizen waaronder ook het medisch personeel. Maar goed, dat heeft hij net allemaal aan u toegelicht. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing want wat hier natuurlijk nu voorop staat is het belang van de patiënten, het belang van de regio, uiteraard ook het belang van het personeel en vanuit dat perspectief wordt nu hard gewerkt om een oplossing te vinden om goede kwaliteit van zorg in de regio te behouden. 

Dan zijn vandaag ook de voorstellen gepresenteerd van Nederland en negen andere Europese landen die ervoor moeten zorgen dat Europa een nieuwe crisis beter kan opvangen. Wopke Hoekstra heeft daar vandaag met een aantal collega’s voorstellen voor gedaan via de Financial Times.
In eerste plaats willen we dat Europese begrotingsregels worden gevolgd, dat afspraken worden nagekomen maar als het dan toch mis gaat dan moeten we er ook voor zorgen dat we zo goed mogelijk een crisis kunnen opvangen. Dat betekent dat we onder andere, ook in lijn met het Nederlandse regeerakkoord, de positie van het Europees Stabilisatie Mechanisme, het ESM, dat we dat willen versterken. 

Dat we ook willen dat ESM ook in de toekomst de macro-economische data kan verzamelen, in staat is om programma’s te runnen maar ook afspraken te maken in Europa dat als je toegang krijgt tot dat type programma’s dat je dan eerst moet zorgen dat je maatregelen hebt genomen om je nationale schuld op orde te brengen. Zoals bekend is dit een bijdrage aan de discussie zoals die in Europa al een tijdje gaande is. Over de toekomst van de Eurozone en dit is een belangrijke bijdrage. Mooi dat Nederland daar samen met een heel groepje landen in kan optrekken.