24 september Verslag Schriftelijk Overleg Overzicht van klachtbehandeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Den Haag

Minister Slob neemt deel aan het Verslag van het Schriftelijk Overleg Overzicht van klachtbehandeling en- afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs.