18 februari Stakeholderconsultatie opties IMVO-wetgeving, dinsdag 18 februari

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

In 2020 wordt gekeken of en hoe het Nederlandse beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden aangepast. Wetgeving op dit gebied is een optie die serieus wordt onderzocht, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dit hangt ook samen met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid die in 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen.

Onderzoekers prof. Cees van Dam en prof. Martijn Scheltema (Erasmus Research Platform on Sustainable Business & Human Rights) brengen verschillende opties voor IMVO-wetgeving in kaart, hierbij wordt ook gekeken naar toezicht en naar gevolgen, zoals regeldruk. Dit doen zij in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Stakeholderconsultatie

Een onderdeel van de methodologie van de onderzoekers is een stakeholderconsultatie over deze mogelijke wetgevingsopties. Deze consultatie zal plaatsvinden op 18 februari 2020 van 11:00 tot 13:30 uur (inloop 10:30u). Het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt u als stakeholder met expertise op dit terrein graag uit voor deze stakeholderconsultatie.

  • In de stakeholderconsultatie willen de onderzoekers graag met u ingaan op de volgende vragen:
  • Op welke wijze zijn de gevonden opties voor dwingende IMVO-instrumenten wel/niet uitvoerbaar?
  • In hoeverre kan de rechtszekerheid voor ondernemingen geborgd worden binnen de dwingende IMVO-instrumenten?
  • Wat is de verwachte regeldruk van de genoemde IMVO-instrumenten, daaronder begrepen administratieve lasten?
  • Wat zijn de verwachte consequenties van deze IMVO-instrumenten voor het vestigingsklimaat van ondernemingen? 
  • Wat zijn de verwachte consequenties van deze IMVO-instrumenten voor de nationale en internationale concurrentiepositie?
  • Wat zijn de mogelijke neven- en onvoorziene of onbedoelde effecten van de genoemde IMVO-instrumenten?

Deze stakeholderconsultatie zal ook mogelijkheden bieden om andere aspecten die u relevant acht voor het onderzoek aan de orde te stellen.1

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats bij Jaarbeurs MeetUp (Let op: dit is niet in de Jaarbeurs, maar direct naast het station in het Beatrixgebouw)

Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

Deze locatie is het beste te bereiken met het openbaar vervoer. Kijk hier voor meer informatie over bereikbaarheid en parkeren bij Jaarbeurs MeetUp.  

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst wordt van harte aanbevolen. Met name de visie van MVO- en regulatory affairs managers en bedrijfsjuristen is belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat specifieke juridische maatregelen in de praktijk kunnen betekenen. De onderzoekers kunnen hun onderzoek aanvullen en aanscherpen dankzij uw inbreng. Het rapport is op zijn beurt weer een belangrijke bron waar het ministerie gebruik van zal maken bij het opstellen van nieuw IMVO-beleid later dit jaar. Benut deze kans dus om mee te praten over dit onderwerp.

Meld u aan via dit formulier. Aan het eind van de bijeenkomst staat een lunch voor u klaar.

U ontvangt een week van te voren een notitie ter voorbereiding. Zo beschikken alle deelnemers over dezelfde informatie.

Vragen over dit onderzoek of de bijeenkomst? Neem contact op met imh-mvo@minbuza.nl  of kijk op de website van de rijksoverheid.

1Tijdens de bijeenkomst gedeelde observaties worden meegenomen in het onderzoek, maar er zal niet worden aangegeven welke stakeholder welke observatie heeft gemaakt. De deelnemende stakeholders mogen observaties naar buiten brengen, maar mogen niet bekend maken welke stakeholder welke observatie heeft gedaan.