20 januari In ontvangst nemen ECW-rapport

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Ollongren neemt het ECW-rapport, evaluatie commissie Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, in ontvangst.