25 mei In ontvangst nemen rapport Verweij Jonkerinstituut

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Ollongren neemt het rapport van het Verweij Jonkerinstituut in ontvangst.