01 juli Terugkijken conferentie pilots coronatesten in het mbo en ho

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

In acht regionale pilots zijn door onderwijsinstellingen en partners in de eerste helft van 2021 onderzoeken gedaan naar corona(snel)testen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het doel van de pilots was om te onderzoek of, en zo ja op welke manier, (snel)testen in het mbo en ho kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van meer fysiek onderwijs. Op deze pagina worden de lessen gedeeld die in de pilots geleerd zijn. 

Bekijk hierboven de opname van de digitale conferentie (1 juli 2021) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verschillende soorten corona(snel)testen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Lees daarnaast ook de Kamerbrief over de resultaten en bevindingen van de pilots. Tot slot vindt u hieronder aanvullende documentatie over de pilots. Heeft u vragen of wilt u in contact komen over één of meerdere pilots? Mail dan naar sneltesten@minocw.nl