14 oktober Bewindsliedenoverleg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie via communicatietechnologie

Bestuurlijk overleg ministers BZK, EZK, LNV en OCW.