12 december Agenda minister Dijkgraaf week 50

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie diverse locaties

12 december

 • Internationale bijeenkomst: Minister Dijkgraaf is bij het Comité van ministers voor de NVAO (Antwerpen) 
 • Internationale bijeenkomst: Minister Dijkgraaf is bij het Comité van ministers voor de Taalunie (Antwerpen)
 • Werkbezoek: Minister Dijkgraaf krijgt een rondleiding door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (Antwerpen)

13 december

 • Internationale bijeenkomst: Minister Dijkgraaf heeft een ronde tafel over de Einsteintelescoop met collega-bewindspersonen uit Duitsland, Vlaanderen en Wallonië  (Bonn)
 • Evenement: Minister Dijkgraaf organiseert samen met de 2 andere bewindspersonen van OCW een borrel voor de leden van de OCW-commissies van de Eerste en de Tweede Kamer (Den Haag)

14 december

 • Bestuurlijk overleg: Minister Dijkgraaf spreekt met de voorzitter van de MBO Raad en de voorzitter van MKB-Nederland over het stagepact. (Den Haag)

15 december

 • Gesprek: Minister Dijkgraaf spreekt met de voorzitter van de KNAW en de voorzitter van de adviescommissie sociale veiligheid in de wetenschap over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag (Den Haag)
 • Kamervergadering: Minister Dijkgraaf is bij een commissiedebat in de Tweede Kamer over leraren en lerarenopleidingen (Den Haag)
 • Evenement: Minister Dijkgraaf is bij de opening van de Koninkrijksdag op de Haagse Hogeschool (Den Haag)

16 december

 • Ministerraad (Den Haag)
 • Gesprek: Minister Dijkgraaf is bij een bewindspersonenoverleg over de rijksbrede veiligheidsstrategie.

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met: Harrie Wiertz, h.l.wiertz@minocw.nl.