Voorstel Klimaatwet gepresenteerd

Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Jongeren Milieu Actief en OxfamNovib presenteren dinsdag 27 mei de concept-wettekst voor een klimaatwet aan de vaste kamercommissie van milieu. Volgens de wet dient de uitstoot van broeikasgassen elk jaar met 3 procent omlaag.

Advocaat Phon van den Biesen, campagneleider Klimaat van Milieudefensie Willem Verhaak, algemeen directeur van de Stichting Natuur en Milieu Mirjam de Rijk en Sabina Voogd, lobbyist duurzame ontwikkeling voor OxfamNovib gaven een toelichting op het wetsvoorstel en presenteerde deze aan enkele aanwezige leden van de vaste commissie milieu.

Leden van de vaste kamercommissie Milieu met de zojuist gepresenteerde koffer met klimaatwet-voorstel.

'Een jaarlijkse klimaatnota en- begroting moeten ervoor zorgen dat deze doelstelling wordt gehaald. De wet maakt de minister-president eindverantwoordelijk. De halve maatregelen van het kabient zijn niet genoeg om klimaatvernadering tegen te gaan', zo verklaarde Willem Verhaak. Volgens Mirjam de Rijk is het komend decennium 'cruciaal om het klimaat te redden'.

Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel moet de regering elke vijf jaar een klimaatplan maken waarin maatregelen worden vastgelegd. De Klimaatwet gaat niet over de uitstoot door zware industrie en de energiesector, die vallen onder het Europees Emissie Handelssysteem. De wet richt zich op de sectoren verkeer en vervoer, gebouwde omgeving, kleine bedrijven en landbouw.

Minister Cramer zegt in een reactie blij te zijn met het voorstel. 'Het klimaatprobleem moet nú worden aangepakt. Er moet veel gebeuren en op allerlei manieren moeten we samenwerken om de doelstellingen te realiseren. Daar zet ik met mijn klimaat- en energiebeleid en met het programma Nieuwe energie voor het klimaat hard op in. De milieu-organisaties ondersteunen met dit initiatief mijn streven. Het is goed dat zoveel mensen zich zorgen maken over het klimaat. Ik deel hun zorgen ook', aldus de minister.

Lees hier de volledige tekst van minister Cramer's reactie