Evaluatie 10 jaar stoffenbeleid gepresenteerd

'Van fouten leer je, van zaken die goed gaan ook. De evaluatie laat zien dat Nederland succesvol in Europa kan zijn, dat is inspirerend!' Zo zei secretaris-generaal Hans van der Vlist van VROM vandaag bij de ontvangst van het boek 'De chemie van beleid'. Het boek is een evaluatie van het stoffenbeleid van de SOMS- en REACH-trajecten in Den Haag.

Nederland begon tien jaar geleden met de ontwikkeling van een Strategie Omgaan met Stoffen (SOMS). Kabinet en parlement stelden die strategie over vernieuwd beleid vast. Gelijktijdig werd in Europa gewerkt aan een soortgelijke beleidsvernieuwing. Dat resulteerde in een nieuwe Europese Verordening over registratie, evaluatie, beperkende maatregelen en autorisatie van chemische stoffen (REACH). De ervaringen uit SOMS en REACH zijn nu gebundeld in het boek 'De chemie van beleid'.

Het boek zet de vijftien leerpunten op een rij die voortkomen uit de onderzoeksrapporten van Instituut Clingendael, Universiteit van Maastricht en Erasmus Universiteit Rotterdam. Enkele van de belangrijkste leerpunten die tijdens de conferentie aan de orde zullen komen, zijn onder andere: samenspel, betrokkenheid van alle stakeholders vanwege draagvlak en consistentie is van belang; Europees denken, de overheid moet vooral denken vanuit de Europese context. Kennis van Brussel is dus van eminent belang; kennis als speerpunt, de inzet van kennis kan een effectieve beinvloedingsstrategie zijn. Detachering van beleidsdeskundigen geeft invloed en een kijkje in de Brusselse keuken.
De evaluatie van SOMS en REACH wordt vandaag afgesloten met een conferentie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Na de presentatie van het boek discussiëren deelnemers en sprekers over ingrediënten voor succes en dilemma's bij het werken aan Brusselse dossiers.