Digitaal loket arbeidsmigratie CWI-IND geopend

Staatssecretaris Albayrak van Justitie en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben woensdag 1 oktober 2008 het ‘Digitaal Loket Arbeidsmigratie CWI-IND’ geopend. Via dit loket kunnen werkgevers die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen snel zien welke vergunningen zij nodig hebben en een aanvraag indienen.

De combinatie van de procedure voor de tewerkstellingsvergunning en de machtiging tot voorlopig verblijf levert een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten op. Ook wordt Nederland zo aantrekkelijker voor arbeidsmigranten die een bijdrage leveren aan de economie. Het Digitale Loket Arbeidsmigratie is een samenwerking tussen de IND en het CWI.
'Of het nu gaat om arbeidsmigranten in de landbouw of kennismigranten in de high tech, we kunnen in Nederland niet zonder grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Nu niet en in de toekomst niet. Daarom dient ons land ook open te blijven staan voor arbeidsmigranten die van toegevoegde waarde zijn voor onze economie. Dit loket kan daarbij uitstekende dienst bewijzen. Ik wil de uitvoerders CWI en IND complimenteren met het resultaat en hoop dat werkgevers er goed gebruik van kunnen maken’, aldus minister Donner bij de opening van het digitale loket.

Het webadres van dit nieuwe loket is www.arbeidsmigratie.nl

• Lees het nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Justitie
• Lees de toespraak van minister Donner

Staatsssecretaris Albayrak en minister Donner openen het digitaal loket CWI IND