Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank beschermen financiële sector

Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) nemen maatregelen om de financiële sector te beschermen. Daarmee wordt beoogd het in de kern gezonde financiële stelsel te beschermen tegen de schokken waarmee zij geconfronteerd kunnen worden.

De centrale banken van de Eurolanden en de Europese Centrale Bank hebben woensdag al besloten om het wekelijks door banken gevraagde bijzonder krediet volledig toe te wijzen. Daarnaast zal DNB, indien en zo lang dat nodig is, bijzonder krediet verstrekken aan financiële ondernemingen. Hiermee is de korte termijnfinanciering van deze ondernemingen gewaarborgd.

De Nederlandse staat zal bovendien, als dat nodig is, de balans van financiële ondernemingen versterken door kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland die fundamenteel gezond en levensvatbaar is. Hiervoor is per direct € 20 miljard beschikbaar. Door deze maatregel blijft het eigen vermogen van deze financiële ondernemingen op een niveau dat DNB acceptabel vindt. De kapitaalverstrekking door de staat kan op verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld in ruil voor aandelen. Aan deze maatregel zullen voorwaarden worden verbonden om de marktwerking zo min mogelijk te verstoren, de financiële risico's voor de overheid te beperken en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Deze maatregelen dragen bij tot een solide basis voor financiële ondernemingen en versterken het vertrouwen in het Nederlandse financiële systeem en de stabiliteit van het internationale financiële stelsel.