Meerderheid banken geeft aan nog dit jaar gebruik te maken van de garantieregeling

Het ministerie van Financiën heeft goed en constructief overleg gevoerd met banken, verzekeraars en pensioenfondsen over de garantieregeling van 200 miljard.

De 200 miljard garantieregeling werd in oktober van kracht om eventuele financieringsproblemen bij banken die ontstaan door een gebrekkig functioneren van de markt voor leningen zonder onderpand te ondervangen. Tot op heden is er nog weinig gebruik gemaakt van de regeling. Daarom hebben het ministerie, banken, verzekeraars en pensioenfondsen vandaag om tafel gezeten om over de regeling te praten.

In het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt

  • Alle deelnemers onderschijven het belang van de regeling voor de stabiliteit van de financiële markten en als stimulans voor de kredietverlening aan bedrijven en particulieren
  • Het belang van brede deelneming, hetzij als nemer hetzij als vrager, wordt breed onderschreven. Om van de regeling een succes te maken is het van belang om zowel aan de vragende als aan de aanbiedende kant volume te creëren.
  • Een meerderheid van de aanwezige banken heeft te kennen gegeven om nog dit jaar als vragende partij gebruik te maken van de regeling. Over het moment waarop en welke banken het betreft worden niet eerder dan bij effectuering mededelingen gedaan.
  • Het ministerie van Financiën heeft aangegeven te zullen kijken of de looptijd van gegarandeerde leningen kan worden verlengd van 3 naar 5 jaar