Landelijk dekkend netwerk mobiliteitscentra gerealiseerd

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent vandaag in Leeuwarden het 33e mobiliteitscentrum. Daarmee staat er vanaf nu een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitscentra in Nederland. Eind vorig jaar werd het eerste mobiliteitscentrum in Eindhoven geopend. Minister Donner en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Tweede Kamer in het kader van de afspraken voor de bestrijding van de economische crisis toegezegd dat er zo’n landelijk netwerk zou komen.

In de mobiliteitscentra worden mensen die door de economische crisis met ontslag worden bedreigd zo snel mogelijk aan een nieuwe functie geholpen. Dat kan binnen de eigen sector bij de werkgevers waar nog wel vacatures zijn, maar ook – zo nodig met behulp van omscholing – in andere sectoren. Er zijn immers ook nog veel vacatures te vervullen. Ook ondersteunen mobiliteitscentra bedrijven die van werktijdverkorting gebruik maken bij het scholen en detacheren van personeel. In de mobiliteitscentra werken organisaties als UWV werkbedrijf, gemeente, werkgevers en scholingsinstellingen samen.