Extra regeldrukvermindering van 1 miljard voor bestrijding crisis

"Een extra regeldrukvermindering van 1 miljard euro." Ook dat is volgens staatssecretaris Heemskerk en staatssecretaris De Jager één van de maatregelen om bedrijven in deze crisis te ondersteunen. De extra vermindering van administratieve lasten voor (vooral kleine) ondernemers is één van de acties uit het pakket ter bestrijding van de economische crisis dat het kabinet woensdag 25 maart 2009 bekend maakte.

Korte termijn

'Bij de aanpak van de regeldruk hebben we vooral gekeken naar maatregelen waarmee we op korte termijn aan de slag kunnen,' aldus Heemskerk. Zo wordt om de 'banenmotor voor het bedrijfsleven' te versterken de wet- en regelgeving voor het aannemen en in dienst hebben van personeel vereenvoudigd en worden de administratieve processen rond 'kleine baantjes' verminderd. Ook wordt het doen van loonaangifte in samenwerking met de ministers Klink en Donner eenvoudiger gemaakt. "Dit bespaart zowel de ondernemers als de Belastingdienst veel rompslomp. De loonsomheffing is hiermee weer een stap dichterbij", aldus staatssecretaris De Jager. "Het mooie aan dit pakket is dat het 1 miljard euro oplevert, terwijl het de belastingbetaler niets extra's kost."

Bouwprojecten

Ook de regeldruk in de bouw wordt verminderd door een crisis- en herstelwet voor de versnelling van bouwprojecten. Daarnaast wordt er op korte termijn werk gemaakt van het versnellen van bouwprojecten, door bijvoorbeeld het toestaan van vergunningvrij bouwen en een meer gebiedsgerichte toepassing van bouw- en milieuwetgeving en snellere vergunningverlening. Ook worden de kosten voor het opvragen van NEN-normen verlaagd of mogelijk zelfs gratis.

Export stimuleren

Naast de vermindering van regeldruk sprak Heemskerk tijdens een debat met ondernemers vandaag ook uitgebreid over de maatregelen om de export te ondersteunen.

Meer informatie:

Voor de pers: Edwin van Scherrenburg, Ministerie van Economische Zaken 070-3796464, e.v.vanscherrenburg@minez.nl of Simone Boitelle, Ministerie van Financiën s.boitelle@minfin.nl