LNV investeert extra in duurzame ontwikkeling landbouw

Minister Gerda Verburg van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit investeert in 2009 en 2010 in totaal 50 miljoen euro extra in de duurzame ontwikkeling van de landbouw. De maatregelen variëren van duurzame stallen, luchtwassers voor de veehouderij tot stimulering van het gebruik van groene grondstoffen en een internationaal onderzoekscentrum voor algen. Alle maatregelen stimuleren de economie en leveren een bijdrage aan de versterking en verduurzaming van de economie op langere termijn. De maatregelen zijn de uitwerking van het pakket maatregelen dat het kabinet heeft genomen om de economie op korte termijn stimuleren.

Duurzame stallen

Er komt in 2009 en 2010 totaal 20 miljoen euro extra voor de investeringsregeling integrale duurzame stallen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de uitvoering van de nota 'duurzame veehouderij' waarin is opgenomen dat eind 2011 5 procent van de veehouderijstallen integraal duurzaam moeten zijn. Deze maatregel levert ook werkgelegenheid op in de bouwsector.

Luchtwassers voor de veehouderij

Er komt in 2009 en 2010 totaal 20 miljoen euro extra voor investeringen in luchtwassers waarmee de ammoniak- en fijnstof-emissies worden teruggebracht. De bedrijven die luchtwassers leveren en installeren zitten merendeels in Nederland, waardoor deze maatregel bijdraagt aan de werkgelegenheid. Het terugdringen van de ammoniakemissies door de veehouderij één van de speerpunten van het natuur- en milieubeleid.

Verwijderen van kassen die landschap verstoren

Er komt in 2009-2010 5 miljoen euro voor het weghalen van kassen die verspreid over Nederland liggen en het landschap verstoren. Dit is arbeidsintensief werk en draagt daarom bij aan werkgelegenheid. Nederlanders ervaren dat het landschap versnippert, versteent en verrommelt. Het kabinet neemt via de samenwerkingsagenda 'Mooi Nederland' initiatieven om deze verrommeling tegen te gaan.

Meer geld voor groene grondstoffen en agrologistiek

Er komt 3,5 miljoen euro voor nieuwe projecten op het terrein van groene grondstoffen en van duurzame oplossingen in de agrologistiek. Aardolie als grondstof raakt op. Er moeten alternatieven komen voor hoogwaardige producten die van aardolie zijn gemaakt, zoals plastic. Dit past binnen het kabinetsbeleid om de economie minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen, de 'biobased economy'. Daarnaast dragen slimme logistieke oplossingen bij aan het verlagen van de kosten in de agrosector en wordt de CO2 uitstoot verminderd.

Internationaal onderzoekscentrum biomassa algen

Algen zijn de nieuwe bio-grondstoffen van de toekomst. Algen kunnen gebruikt worden voor voedsel en voer, maar ook als voor bepaalde chemicaliën. Daarnaast kan algenproductie bijdragen aan de vermindering van CO2 in de lucht. Om de ontwikkeling van deze nieuwe bio-grondstof te ondersteunen levert LNV een bijdrage van 1,5 miljoen euro aan het opzetten van een internationaal onderzoekscentrum op het gebied van algen in Wageningen. Ook het bedrijfsleven zal aan dit onderzoekscentrum een bijdrage leveren.