Minister Verburg ontvangt ontwerpen voor Stallen in het Landschap

Twaalf kunstenaars en (landschaps)architecten hebben creatieve ontwerpen gemaakt voor stallen in het landschap. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het boek Stallen in het Landschap ontvangen. De publicatie is een onderdeel van het ontwerpproject Stallen in het Landschap. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het welzijn van mens, dier en milieu, een duurzame bedrijfsvoering en de inrichting van het landschap. De opdracht is vooral gericht op de buitenkant van de stal en de inpassing van het bedrijf in de omgeving. De ontwerpen dienen als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.

Het initiatief voor dit ontwerpproject komt voort uit de landelijke Innovatieagenda Varkenshouderij, die is opgesteld door de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders, VION Food Group en samen met Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV. Het project past in het beleid van LNV,zoals de Agenda Landschap en de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij.

Daarom financiert het ministerie van LNV de helft van het project. Er wordt bij het ontwerpproject nauw samengewerkt met de Provincie Noord-Brabant. De vernieuwende vormgeving van stallen en de herinrichting van het landschap sluiten aan bij de programma's Mooi Brabant, Schoon Brabant en Proeftuinen van het bestuursakkoord van de Provincie.

Stallen in het Landschap bestaat uit twee fasen. De eerste fase, die in het teken stond van het vrij denken en ontwikkelen van nieuwe ideeën, is afgesloten met de presentatie van dit boek. In de tweede fase zullen een aantal van de ontwerpen verder worden uitgewerkt in samenwerking met betrokken gemeenten en ondernemers.