Gemeenten tekenen voor 220 miljoen in op stimuleringsregeling woningbouw

Gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, hebben volgens voorlopige cijfers voor 220 miljoen euro aanvragen ingediend voor de stimuleringsregeling woningbouw. Het gaat om de eerste tranche waarvoor 100 miljoen euro beschikbaar is. De maximale bijdrage per woning is 10.000 euro. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) besluit medio augustus welke woningbouwprojecten in aanmerking komen voor een rijksbijdrage.

Belangrijke voorwaarde bij de toekenning van de rijksbijdrage is dat het stilvallen van een woningbouwproject - koopwoningen en huurwoningen boven de liberalisatiegrens - direct verband houdt met de economische crisis. Bovendien moeten ook andere partijen bereid zijn om over de brug komen, bijvoorbeeld door koperssubsidies te verstrekken. Voorwaarde voor de rijkssubsidie is verder dat de bouwvergunning voor 25 maart 2009 moet zijn aangevraagd en dat het bouwproject voor 1 januari 2010 start. Is dit laatste niet het geval, dan vordert de minister het geld alsnog terug.

De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. Voor woningbouwprojecten is maximaal 395 miljoen euro gereserveerd. Na deze eerste tranche van 100 miljoen euro volgen later nog twee tranches waar gemeenten aanvragen voor kunnen indienen. De voorwaarden stelt de minister na overleg met de gemeenten vast.

Meer informatie: