Kabinet maakt voorstel tweede tranche stimuleringsregeling woningbouw bekend

Voor de tweede ronde van de stimuleringsregeling woningbouw wordt 150 miljoen euro ingezet. Gemeenten kunnen van 1 oktober tot 1 november aanstaande subsidieaanvragen indienen voor projecten op het gebied van herstructurerings- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn vertraagd of stilgevallen door de economische crisis. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De minister wil de voorstellen zo spoedig mogelijk met de Tweede Kamer bespreken.

De woningen die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn koopwoningen en/of huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Daarbij is het net als in de eerste ronde van belang dat andere partijen (inclusief marktpartijen) bereid zijn ook extra middelen in te zetten (bv. door garanties voor kopers of aanpassing van bouwplannen), zodat de bijdrage van het Rijk daadwerkelijk een aanvulling is.

Voor deze tweede tranche stelt het kabinet twee extra voorwaarden, bovenop de criteria die al voor de eerste ronde golden. Ten eerste zal nu ook gekeken worden naar de daadwerkelijke kans op realisatie binnen de gestelde periode vóór 1 juli 2010. Ten tweede wordt nu ook meegewogen of het project extra werkgelegenheid met zich meebrengt door spin-off (bijvoorbeeld doordat met de woningbouw ook winkels of een parkeergarage worden gebouwd).

Met de regeling wil het kabinet de gemeenten de kans geven belangrijke bouwprojecten, die door de economische crisis stil dreigen te vallen, te laten doorgaan. De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen van de minister voor WWI uit het aanvullend beleidsakkoord. In totaal gaat het om maximaal 395 miljoen euro.

Het ministerie van VROM/WWI beoordeelt de aanvragen en keert, bij positieve beoordeling, in december subsidie uit aan de gemeente, met een maximum van 10.000 € per woning en een minimum projectomvang van 5 woningen. Gemeenten waarvan de subsidieaanvraag bij de eerste ronde niet is gehonoreerd, kunnen de aanvraag - eventueel in aangepaste vorm met een minimum aan administratieve lasten en uiteraard binnen de nu geldende voorwaarden - opnieuw indienen.