Aangifte burgerlijke stand ook digitaal mogelijk

Elektronisch aangifte doen bij de burgerlijke stand van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden wordt straks mogelijk. Daarvoor zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar worden afgestemd.

Ook worden bestaande procedures vereenvoudigd. Zo is het niet langer nodig om een geboorteakte te overleggen bij de melding van een huwelijksvoornemen. Invoering van de e-dienstverlening komt niet in plaats van, maar naast de mogelijkheid om gewoon naar het loket van de gemeente te gaan.

Minister Hirsch Ballin heeft hierover een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gezonden.

Digitale aangifte is een nieuwe stap. Zo kunnen mensen die willen trouwen dat straks via de computer melden. Hetzelfde geldt voor de uitvaartondernemer bij overlijden. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan.

Om identiteitsfraude, manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens bij een elektronische verstrekking van gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van (sociale) verzekeringsfraude, te voorkomen, is het van groot belang dat de identiteit van de burger in een elektronische omgeving zo goed mogelijk kan worden vastgesteld. Daarvoor zal DigiD het vertrekpunt zijn.

Uiteraard wordt pas, eventueel gefaseerd, tot een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand overgegaan als dit op betrouwbare en technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.