Van Bijsterveldt: naam universiteit beschermen

De naam universiteit en de Nederlandse graden krijgen een betere bescherming van de overheid. Staatssecretaris Van Bijsterveldt schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de voorbereiding hiertoe inmiddels ter hand heeft genomen.

Nu is het nog zo dat elke instelling die dat wil de naam universiteit, hogeschool of university (of applied science) kan voeren. Ook de bachelor- en mastergraden en titels zijn vrij, zodat iedereen zich bijvoorbeeld Bachelor of Arts (BA) of Master of Science (MSc) kan noemen. Dit leidt tot onduidelijkheid bij studenten en werkgevers, oneerlijke concurrentie en regelrechte diplomafraude.

Om hier een einde aan te maken wil Van Bijsterveldt de naam universiteit reserveren voor instellingen die erkend zijn op grond van de Nederlandse wet. Titels en graden mogen dan alleen worden afgegeven door opleidingen die zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Personen mogen de Nederlandse titels alleen gebruiken als ze zijn verleend door geaccrediteerde opleidingen.

Onderzoek heeft aangetoond dat een verbod op het dragen van de naam universiteit door een instelling die deze naam niet verdient, goed mogelijk is. In de onderzochte gebieden (Vlaanderen, Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Australië) gebeurt dit al.
Een uitzondering wordt gemaakt voor buitenlandse instellingen in Nederland die in het eigen land erkend zijn, en de titels en graden van een dergelijke instelling.