Geen belangenverstrengeling WHO bij Mexicaanse griep

In de besluitvorming rondom H1N1 (Mexicaanse griep) hebben commerciële belangen geen rol gespeeld. De World Health Organization (WHO) stelt in een verklaring dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dat schrijft minister Klink (VWS) in antwoorden op vragen van SP-kamerlid Van Gerven.

De WHO ziet wel in dat er risico is op belangenverstrengeling in de relatie tussen een organisatie als de WHO en een commerciële industrie. Daarom wil de WHO haar functioneren in reactie op de H1N1-pandemie evalueren.

Minister Klink is groot voorstander van transparantie over de banden tussen artsen/onderzoekers en farmaceutische bedrijven. Hij heeft dat in eerdere overleggen met de WHO duidelijk gemaakt aan de directeur-generaal Margaret Chan, zoals ook het geval is bij de Gezondheidsraad in Nederland.

Klink wacht de uitkomsten van de evaluatie af. Ook zal het kabinet in het verlengde van de evaluatie aandringen op het doorvoeren van transparantie.