Geen veranderingen voor internettende consument door Acta

"Het anti-namaak en piraterijverdrag ACTA verandert niets voor de internettende consument. Het brengt bijvoorbeeld geen 'three strikes out' aanpak naar Nederland en de vraag of er sprake is van inbreuken op het auteursrecht blijft gewoon een nationale aangelegenheid." Dat zei minister Van der Hoeven (Economische Zaken) woensdag 8 september in de Tweede Kamer in een debat over onder meer het ACTA-verdrag.

Het ACTA-verdrag waarover nu door de EU, de VS, Japan en een aantal andere landen wordt onderhandeld is gericht op het maken van betere internationale afspraken om schade door namaak en piraterij te voorkomen. Het gaat om een fenomeen van internationale omvang met grote gevolgen voor veel ondernemers en consumenten die de dupe zijn van namaak en piraterij.

Openheid

Van der Hoeven herhaalde in het debat dat zij zich sterk inzet in EU verband voor meer openheid rond dit verdrag. Mede door de inzet van Nederland werd een eerder concept gepubliceerd en vond een internetconsultatie voor het publiek plaats. "Het eindverdrag wordt voor ondertekening openbaar. Als deze tekst substantieel afwijkt van het eerder geconsulteerde verdrag en het procesmatig kan dan zal ook hierover zeker weer een consultatie worden gehouden”, aldus Van der Hoeven.

Internettende consument

De minister benadrukte in het debat ook nog eens dat het uitdrukkelijk de bedoeling is dat het ACTA-verdrag niet verder gaat dan de huidige EU-regels en in die zin dus geen nieuwe verplichtingen met zich meebrengt. “Daarnaast hoeven mensen thuis zich over dit verdrag geen zorgen te maken, want de gewone internettende consument wordt er niet door geraakt”, aldus van der Hoeven.

De volgende onderhandelingsronde over het ACTA-verdrag vindt eind september 2010 plaats.