Tentoonstelling Klimaat als Kans

Het klimaat verandert en Nederland verandert mee. Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Bij de rivieren, langs de kust, in de polders, maar ook in de stad en op het platteland.

Op 20 september opent minister Huizinga de tentoonstelling ‘Klimaat als kans’. Deze laat met vijf voorbeelden de stand van zaken zien van klimaatadaptatie in Nederland.

Klimaatadaptatie vindt op dit moment plaats in honderden projecten overal in Nederland. Van het verbreden van uiterwaarden om de grotere rivierafvoeren te kunnen verwerken en het versterken van de kustzone door klimaatbuffers tot het toevoegen van groen en water in steden voor de nodige verkoeling in een warmer klimaat. Doel van de tentoonstelling is om beleidsmakers, bestuurders en bedrijven te laten zien hoe Nederland anders en mooier ingericht kan worden, zodat het beter ingesteld is op de gevolgen van klimaatverandering.

De opening vindt plaats op 20 september om 11:00 uur in de Centrale Hal van het ministerie van VROM. De tentoonstelling is t/m 1 oktober te zien en ‘reist’ daarna naar andere locaties.

Meer informatie

Meer informatie over klimaatadaptatie in Nederland vindt u op www.klimaatalskans.nl en in de brochure ‘Klimaat als kans’ die bij deze tentoonstelling hoort.

Datum: 20 september t/m 1 oktober 2010

Locatie: Centrale hal van het Ministerie van VROM, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag

Toegang: vrij