Start ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

‘Een economisch toonaangevend Nederland met een landbouw- en voedselsector van wereldformaat.’ Dat is de opdracht van het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Foto: Jeroen van der Meyde - Minister Verhagen, staatssecretaris Bleker en oud-minister Van der Hoeven bij het ondertekenen van het overdrachtsdossier op het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het nieuwe ministerie van EL&I staat voor:

  • Een concurrerend ondernemingsklimaat. Bijvoorbeeld door minder en betere regels en een ondernemend fiscaal beleid.
  • Gericht beleid voor innovatie en ondernemerschap, zodat bedrijven gesteund worden daar waar dat echt nodig is. EL&I is daarbij hét overheidsloket voor bedrijven op het terrein van innovatie, export en financiering. Topgebieden zoals de chemie, voedsel, tuinbouw, water en energie krijgen daarbij extra aandacht door het scheppen van de juiste voorwaarden.
  • Behouden en versterken van onze koppositie op het gebied van landbouw, tuinbouw en visserij door innovatie, verduurzaming en nieuw ondernemerschap. Agrarisch ondernemers worden beloond voor maatschappelijke diensten zoals landschapsbeheer, dierenwelzijn, milieu- en waterbeheer. Zo ontstaat evenwicht tussen economie en ecologie.  
  • Ondersteuning bij ondernemen over de grens. Bijvoorbeeld door economische diplomatie en hulp van ambassades en consulaten.
  • Energie die schoon is en zeker blijft stromen. Schone energie is niet alleen noodzaak het is tevens een prachtig exportproduct.
  • Een realistisch natuurbeleid met meer zeggenschap voor de provincies.
Oud-minister Verburg draagt 'haar' departement over aan  minister Verhagen (rechts) en staatssecretaris Bleker (foto: René de Gilde)

Oud-minister Verburg draagt 'haar' departement over aan minister Verhagen (rechts) en staatssecretaris Bleker (foto: René de Gilde)

Bedrijvigheid is bepalend voor de welvaart van ons land. Het ministerie van EL&I versterkt de concurrentiekracht van Nederland structureel en steunt het bedrijfsleven bij het verdienen van het geld waar de economie op draait. In alles wat EL&I doet voor de economie is de blik daarbij naar buiten gericht. Een blik naar de leefomgeving om ons heen, naar bedrijven en consumenten en naar de landen waarmee we handel drijven.

Minister van EL&I is Maxime Verhagen. Henk Bleker is staatssecretaris van het nieuwe ministerie.