Rekenrente pensioenfondsen

In sommige media is ten onrechte de indruk ontstaan dat minister Kamp de toepassing van de huidige rekenrente overweegt te herzien.

Dat zou betekenen dat de pensioenfondsen hun vermogen tegen een hogere rente zouden mogen waarderen, en dus een betere dekkingsgraad zouden krijgen, waardoor hun financiële positie beter lijkt. Dit beeld is onjuist. Het is voor de minister wel mogelijk om bij nieuwe pensioencontracten opnieuw naar de rentesystematiek te kijken.  De minister heeft hierover het volgende gezegd in de Tweede Kamer:

'Ik denk dat het verstandig is om eens goed te bekijken hoe het nu precies moet met de rekenrente. Wij kunnen dat niet op korte termijn. Dat is ook niet verstandig. Ik denk wel dat dit aspect van de rekenrente een onderdeel moet zijn van het pakket maatregelen waar we uiteindelijk voor moeten kiezen.'

De discussie over de  rekenrente  kan dus betrokken worden bij de discussie over de nieuwe pensioencontracten. Het gebruik van een bepaalde rentevoet hangt immers rechtstreeks samen met de mate van zekerheid die aan deelnemers is beloofd. Wie zekerheid belooft, zoals in de huidige pensioencontracten het geval is, moet de toekomstige pensioenverplichtingen berekenen op basis van zekere opbrengsten. De rente is al lange tijd laag. Als in de toekomst pensioencontracten gaan meebewegen met beursresultaten of levensverwachting, kan mogelijk ook met een andere rente worden gerekend. Overigens hebben de pensioenkoepels eerder aangegeven dat de huidige risicovrije rentevoet op basis van de euroswapcurve de beste keuze is voor de huidige pensioencontracten.