Minister de Jager informeert de Tweede Kamer over Icesave

Minister de Jager heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen over Icesave.

Onderhandelingen in de laatste maanden hebben vandaag geleid tot parafering van een nieuw Icesave akkoord op het niveau van onderhandelaars.

Naar verwachting zal dit op zeer korte termijn naar het IJslandse parlement gezonden worden. Voor meer informatie en de details van het geparafeerde akkoord, zie de bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer.