Verhagen: ‘Nederlanders ondernemender dan Amerikanen’

‘Nederland scoort hoger dan de Verenigde Staten waar het gaat om het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking. Ook het relatieve aantal starters is hier hoger.’

Dat blijkt uit maandag 17 januari 201 gepubliceerd onderzoek van het CBS in opdracht van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Volgens de meest recente cijfers is het aandeel ondernemers hier meer dan 12 procent ten opzichte van ongeveer 10 procent in de Verenigde Staten.

Meer ruimte voor MKB'ers

Volgens Verhagen is Nederland de afgelopen jaren duidelijk ondernemender geworden. Zo’n 40% van de Nederlanders verkiest volgens de studie het ondernemerschap boven een baan als ze moeten kiezen. Ook starten meer Nederlanders daadwerkelijk een bedrijf (12,8 procent vs. 9,6 procent in de Verenigde Staten). 'Ik zie dan ook een grote mate van vindingrijkheid en ondernemingsgeest. Die ondernemende houding zorgt voor banen en bedrijvigheid. Ook zorgt het dat we wereldwijd voorop blijven lopen en sneller uit de crisis komen. Wel moeten onze MKB’ers meer dan nu de ruimte krijgen om (snel) door te kunnen groeien tot de multinationals van morgen,' aldus Verhagen.

Afbouw staatsschuld

Uit de studie van het CBS wordt duidelijk dat Nederland, mede door snel en adequaat overheidbeleid, relatief goed uit de crisis is gekomen met een lage werkloosheid. Wel ziet Verhagen een aantal uitdagingen. Belangrijk zijn een verdere afbouw van de staatsschuld. Daarnaast is de productiviteit per gewerkt uur hier uitzonderlijk hoog, maar zullen we in de toekomst nog innovatiever moeten worden gelet op de vergrijzing en de concurrentie.

Aanpak regeldruk

Om innovatie en ondernemerschap te stimuleren komt Verhagen dan ook met een vernieuwd bedrijfslevenbeleid. In de binnenkort te verschijnen Bedrijfslevenbrief zal de nieuwe koers waarbij het Kabinet economische topgebieden centraal stelt verder uiteen zetten. Ook hoe het MKB meer kan profiteren van de groei in opkomende markten komt hierin aan de orde evenals de aanpak van de regeldruk.

Effectiviteit overheid

Volgens Verhagen laat de studie verder zien dat het vertrouwen van ondernemers in de effectiviteit van de overheid in Nederland enorm hoog is. Nederland doet het beter dan landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wel is het percentage iets verslechterd waarbij, volgens Verhagen, het kabinet er alles aan gelegen is om hier te zorgen voor een omslag.