Meer bescherming voor consument bij timesharing

Consumenten worden straks beter beschermd als zij een zogeheten timeshare-overeenkomst sluiten of lid worden van een vakantieclub. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van de ministers Opstelten en Verhagen waarmee de Eerste Kamer vandaag heeft ingestemd. Het gaat om een nieuwe Europese richtlijn over timeshare die in Nederlandse wetgeving wordt omgezet. De regeling treedt op 23 februari 2011 in werking.

Bij timesharing krijgt de consument het recht om elk jaar een week of langer in een vakantiehuisje of een andere accommodatie te verblijven. Vooral in Spanje en Italië, maar ook in Engeland en Ierland, liggen veel vakantieparken waar accomodaties op basis van timesharing worden aangeboden. Consumenten die lid zijn van een vakantieclub komen in aanmerking voor korting op vakanties.

De oude richtlijn uit 1994 biedt weliswaar bescherming tegen agressieve verkoopmethodes van handelaren in timeshares door de consument bedenktijd te geven en vooruitbetalingen te verbieden, maar sluit niet meer aan bij de huidige praktijk. Zo zijn er in de afgelopen jaren nieuwe vormen van timesharing op de markt gekomen, die het noodzakelijk maakten de bescherming van consumenten uit te breiden. Daarom vallen niet langer alleen vakantiehuisjes onder de nieuwe regeling, maar ook de timeshare van boten, caravans of het lidmaatschap van een vakantieclub. Verder wordt de bescherming uitgebreid naar aan timeshare gerelateerde diensten, zoals assistentie bij de verkoop en uitwisseling van timeshares. In die gevallen ondersteunt de handelaar de consument bij de overdracht of overname van een timeshare of een vakantieproduct van lange duur.

Daarnaast komen er standaardinformatieformulieren, die het de handelaar eenvoudiger maken om aan zijn informatieverplichtingen te voldoen en de kwaliteit van de informatievoorziening aan de consument te bevorderen. Ook krijgen consumenten meer bedenktijd na het sluiten van een overeenkomst: veertien in plaats van tien dagen. De Consumentenautoriteit let op de naleving van de nieuwe regels.