Fonterra versterkt Nederlandse Agrofood sector

‘De komst van het Europese hoofdkantoor van zuivelfabrikant Fonterra naar Nederland is een aanwinst voor de Nederlandse Agrofood sector. De Agrofood is één van de topsectoren van onze economie en door dit soort investeringen versterken we deze positie.’

Dat zei minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) op 10 februari 2011 in Amsterdam bij de opening van het nieuwe Europese hoofdkantoor van Fonterra, de grootste zuivelexporteur ter wereld. Het zuivelbedrijf verhuisde zijn Europese hoofdkantoor van het Duitse Hamburg naar Amsterdam, onder meer met ondersteuning van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en ‘Amsterdam inbusiness’.

Nederland sterk in zuivel

Fonterra kiest voor Nederland vanwege de vele onderzoekers en bedrijven in ons land die zich toeleggen op innovatie van zuivelproductie. Voor het grootste deel van de Europese export zal het bedrijf gebruik maken van Nederlandse havens en andere distributiekanalen. Vanuit het nieuwe hoofdkantoor wordt de verkoop, marketing en distributie van zuivel in Europa en Rusland aangestuurd. Fonterra Europe heeft tachtig werknemers, waarvan 60 in Amsterdam. Fonterra heeft zijn wortels in Nieuw-Zeeland, maar produceert ook in Australië, Zuid Amerika, de VS en Europa. Het bedrijf neemt meer dan een derde van de internationale zuivelhandel voor zijn rekening.

Topsectoren

Door gericht samen met bedrijven en wetenschappers te investeren in negen topsectoren van de economie en de knelpunten in die sectoren aan te pakken wil het kabinet sectoren als de chemie, water en voeding verder versterken. In de negen sectoren worden knelpunten aangepakt, zoals de verbetering van het vakonderwijs, het wegnemen van handelsbelemmeringen, versterking van de infrastructuur, het afschaffen van onnodige regels en een soepeler instroom van kenniswerkers. Daarnaast wordt 1,5 miljard euro gericht op de negen topsectoren. De nieuwe aanpak werd vorige week door minister Verhagen gelanceerd. Het gericht aantrekken van buitenlandse investeerders die de negen sectoren versterken is één van de elementen van de plannen van het kabinet.