Vallei des doods probleem voor veel snelle groeiers

Veel jonge innovatieve ondernemers hebben moeite met het financieren van de fase tussen de uitkomst van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en het op de markt brengen van hun nieuwe innovatieve producten. Deze fase, die ook wel bekend staat als de vallei des doods, is ook voor investeerders een buitengewoon risicovolle fase. Meer durfkapitaal en bijvoorbeeld slim en innovatief aanbesteden kan hierbij helpen.

Dat staat in een rapport van de Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid (AWT).

Durfkapitaal

Volgens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), die om het advies had gevraagd, bevestigt het rapport de nieuwe koers van het kabinet. 'We gaan veel meer dan in het verleden met durfkapitaal werken. We bouwen daarbij voort op de ervaringen die we al hebben opgedaan met bijvoorbeeld het innovatiekrediet en de succesvolle leningen aan starterfondsen. Daarnaast zullen we in het kader van het nieuwe Bedrijvenbeleid nagaan hoe we onze topsectoren een steun in de rug kunnen geven door slimmer en innovatiever aan te besteden.'

Groeiambities

Volgens Verhagen legt de AWT ook de vinger op de zere plek waar het gaat om de groeiambities. In Nederland groeien nog te weinig innovatieve bedrijven echt door naar de top en zijn er relatief weinig snelgroeiende bedrijven. Als een uitwerking van zijn bedrijfslevenbrief komt Verhagen daarom met een actieplan voor jonge innovatieve ondernemers en snelle groeiers.