Bleker pleit voor evenwichtig akkoord met 'Mercosur'-landen

De Europese Commissie onderhandelt momenteel over een vrijhandelsakkoord met de zogenaamde Mercosur landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay). Het handelsakkoord met deze landen zal leiden tot betere handelsbetrekkingen, gemakkelijkere markttoegang en meer mogelijkheden voor im- en export.

Staatsecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft tijdens de Landbouwraad in Brussel aandacht gevraagd voor het handelsakkoord.

Bleker: 'Bij sommigen bestaat de vrees dat dit nieuwe handelsakkoord ertoe zal leiden dat Europa wordt overspoeld met goedkoop vlees. Die vrees heb ik niet meer. De Europese Commissie heeft benadrukt dat de gevolgen van een eventueel akkoord voor de landbouw vooraf in kaart gebracht zullen worden. Dat is belangrijk om te komen tot een evenwichtige afweging. We houden natuurlijk rekening met de mogelijke verschillen tussen Europese en Mercosur producten, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. Maar we willen ook dat Europese kaas, wijn, industrieproducten en diensten toegang krijgen tot de Latijns Amerikaanse markt.'

Bleker is blij dat de landbouwministers goed op de hoogte worden gehouden van de onderhandelingen. Hij wijst erop dat de nadelige consequenties voor delen van de landbouwsector niet onevenredig mogen zijn.