Internetconsultatie vaker inzetten

Het kabinet wil vaker internetconsultatie inzetten bij de voorbereiding van wet- en regelgeving. Internetconsultatie blijkt gunstig zijn voor de kwaliteit van (wets)voorstellen.

De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Opstelten (VenJ).

Internetconsultatie zal niet in alle gevallen worden ingezet. Het blijkt vooral effectief bij wet- en regelgeving die veel verandering brengt in de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. Ook als het grote gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk is het een nuttig instrument.

Evaluatie

Op 1 juli 2011 eindigt een tweejarige experiment met internetconsultatie. Sinds de start van het experiment zijn 105 voorstellen voor consultatie aangeboden via de website www.internetconsultatie.nl. Het totaal aantal ontvangen reacties op de geconsulteerde voorstellen is 4.993.

Driekwart van de bezoekers oordeelt positief over de begrijpelijkheid van de in de consultatie aangeboden informatie.