Leraren leren bij

Bijna eenderde van de meesters en juffen heeft de afgelopen twee jaar de eigen taalvaardigheid bijgespijkerd. Ongeveer een op de vier leraren in het primair onderwijs kreeg bijscholing op het gebied van rekenen. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra in de Nota Werken in het Onderwijs 2012.  

Goed onderwijs begint bij de docenten. Daarom stelt het kabinet middelen beschikbaar om onderwijspersoneel voortdurend bij te laten leren. Het bekendste voorbeeld is wel de Lerarenbeurs, waarmee docenten een volledige opleiding kunnen volgen. De afgelopen jaren hebben 26.000 docenten hiervan gebruik gemaakt. In totaal is hiervoor dit jaar 77 miljoen euro beschikbaar.

Minder bekend is het dat onderwijsinstellingen ook los van de Lerarenbeurs ruimte hebben voor de bijscholing van hun docenten. Zo kunnen leraren in het primair onderwijs 166 uur per jaar gebruiken voor persoonlijke scholing en ontwikkeling, en voor het onderhouden van hun bekwaamheid. In het voortgezet onderwijs heeft elke docent recht op scholing voor een bedrag van tenminste 500 euro per jaar.