E-overheid vermindert regeldruk voor burgers

Het grootschalig gebruik van de e-overheid door burgers, gemeenten en andere overheden loont: het zal in 2015 leiden tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers van 5,5 miljoen uur per jaar. Ook de kosten die burgers maken, zoals reis- en verzendkosten, om hun zaken met de overheid te regelen dalen met € 1,6 miljoen per jaar. Dat blijkt uit berekeningen van SIRA-consulting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Het kabinet wil de regeldruk voor burgers vanaf 2012 met 5% per jaar terugdringen. Dit is zo’n 3,9 miljoen uur en 38 miljoen euro per jaar. Bijvoorbeeld door regels af te schaffen, procedures te vereenvoudigen of de elektronische dienstverlening van de overheid te verbeteren. De bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP), die de basis vormen van de e-overheid, leveren hier ook een belangrijke bijdrage aan. Ze zorgen ervoor dat digitale informatie snel en makkelijk kan worden uitgewisseld tussen overheid en burger en tussen overheden onderling. Voorbeelden van bouwstenen zijn de basisregistraties als de BAG (voor adressen en gebouwen) en de GBA (voor persoonsgegevens). Er zijn ook bouwstenen die de toegang tot informatie verbeteren, zoals de webrichtlijnen, of waarmee iemand zich digitaal kan identificeren zoals DigiD. Bouwstenen helpen de processen waarmee burgers te maken hebben, slimmer en efficiënter in te richten. Ook de burger zal dit moeten merken: de dienstverlening wordt beter, hij of zij is minder tijd en geld kwijt om zaken met de overheid te regelen en kan altijd zaken doen met de overheid wanneer zij dat wil, ook ’s avonds en in het weekend.

Effect e-overheid

Het ministerie van BZK heeft laten berekenen wat het effect is van de invoering van de NUP-bouwstenen op de vermindering van administratieve lasten voor burgers. Hierbij werd naar 51 administratieve processen gekeken die bij elkaar verantwoordelijk zijn voor meer dan 75% van de totale administratieve lasten voor burgers. Al deze processen kunnen door het gebruik van een of meer NUP-bouwstenen vereenvoudigd worden. Dat gebeurt in de praktijk al, maar nog niet alle bouwstenen zijn op grote schaal in gebruik genomen. Het gaat bijvoorbeeld om het digitaal aanleveren van bewijsstukken voor ondertrouw, het aanvragen van zorgtoeslag of het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Forse bijdrage

De conclusie luidt dat het gebruik van de NUP-bouwstenen door gemeenten en andere overheden in potentie een forse bijdrage kan leveren aan de vermindering van de administratieve lasten voor burgers. Die bijdrage kan oplopen tot 50% van de totale, door het kabinet gewenste, vermindering van regeldruk. Factoren die van invloed zijn, zijn de mate waarin gemeenten zich aansluiten op de NUP-bouwstenen en ook daadwerkelijk gebruiken voor het vereenvoudigen van hun processen. Ook gaat er tijd overheen voordat burgers de effecten zullen merken. Zo moeten ze weten dat een vernieuwde werkwijze beschikbaar is, er de voordelen van in zien en gebruik maken van digitale kanalen om zaken met de overheid te regelen.