E-books lenen uit landelijke digitale bibliotheek

Er komt 1 landelijke, digitale bibliotheek, waar alle leden van openbare bibliotheken toegang toe hebben. Iedereen die lid is van de plaatselijke bibliotheek, kan al eind volgend jaar van achter zijn computer e-books lenen uit de digitale collecties van vrijwel alle bibliotheken in het land. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Bibliotheek.nl

Met de ‘digibieb’ komt er een gezamenlijke digitale infrastructuur voor alle bibliotheken. Dit is efficiënter en goedkoper dan wanneer elke bibliotheek zijn eigen digitale collectie moet opzetten en beheren. Bovendien geeft het de bibliotheken een betere positie bij de aankoop van licenties voor e-books bij uitgevers. De verwachting is dat het gebruik van e-books de komende jaren een grote vlucht zal nemen. Voor individuele bibliotheken, vooral in kleinere gemeenten, is het moeilijk om die ontwikkeling bij te benen. Door de krachten te bundelen bereiden ze zich voor op de toekomst.

Het Rijk heeft structureel ongeveer €15 miljoen beschikbaar voor de infrastructuur, het beheer en de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek. Nog eens €15 miljoen komt uit het Gemeentefonds.

Staatssecretaris Zijlstra is groot voorstander van de digitale bibliotheek: 'Je ziet in de media-uitgaven bij de bibliotheken nu al een verschuiving plaatsvinden van fysiek naar digitaal. Die ontwikkeling is onomkeerbaar. Daarom is het goed dat bibliotheken de handen ineenslaan en zich samen richten op de toekomst. Bibliotheken hebben een belangrijke functie in de samenleving. Met de digitale bibliotheek kunnen ze die functie blijven vervullen.'

Staatssecretaris Zijlstra gaat de wetgeving hiervoor aanpassen. De eerste bibliotheken hangen al aan het landelijke netwerk. Het is de bedoeling dat eind 2012 alle bibliotheken zijn aangesloten. Ook de Koninklijke Bibliotheek en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DNBL) doen mee.