Strengere aanpak drugs in het verkeer

Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed raakt zijn rijbewijs kwijt. Vanaf 1 juli 2013 moet dit ook gaan gelden voor rijden onder invloed van drugs.

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Schultz van Haegen (IenM) en Opstelten (VenJ) ingestemd met een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994.

Puntenrijbewijs

Sinds 1 juni 2011 geldt een puntenrijbewijs voor alcoholovertreders (de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten). Het streven is om vanaf 1 juli 2013 ook het herhaaldelijk rijden onder invloed van drugs onder de recidiveregeling te brengen.

Speekseltest

Drugsgebruik in het verkeer kan straks worden opgespoord door een speekseltest en een daarop volgend bloedonderzoek. Een lijst met veelvoorkomende drugs geeft precies aan boven welke waarden het gebruik gevaar voor het verkeer oplevert.
Het wetsvoorstel voor de invoering van de speekseltest is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Keuringsleeftijd

Met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 gaat ook de keuringsleeftijd van ouderen met een rijbewijs  omhoog van 70 naar 75 jaar.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.