Topconferentie over Somalië in Londen

Stabilisatie van Somalië stond centraal tijdens een topconferentie onder leiding van de Britse premier David Cameron vandaag in Londen. Meer dan vijftig landen spraken over vrede en veiligheid, een nieuw politiek bestel en economische wederopbouw van het land. Namens Nederland drong minister Rosenthal aan op verdere internationale inspanningen om piraterij en terrorisme te bestrijden. Op 20 augustus 2012 loopt de termijn van de huidige overgangsregering af. Voordien moet een nieuwe grondwet worden opgesteld – een belangrijke stap op weg naar stabilisatie van het land. 

‘De internationale gemeenschap heeft duidelijk gemaakt zich te willen inzetten voor een stabieler Somalië,’ aldus minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken na afloop van de conferentie in Londen. Nederland ziet het gebrek aan effectief gezag in Somalië als een groot probleem, zowel voor de bevolking als voor de omringende landen. Door piraterij, terrorisme en vluchtelingenstromen hebben ook westerse landen te kampen met de negatieve gevolgen van het aanhoudende conflict.

‘Om de instabiliteit in Somalië de baas te worden, is een militaire oplossing alléén niet voldoende,’ aldus Rosenthal. ‘Ook een politiek verzoeningsproces is nodig en het vestigen van een functionerende rechtsorde. Door het leveren van openbare diensten (onderwijs, gezondheidszorg) en het scheppen van banen zullen jongeren bovendien minder vatbaar worden voor piraterij en terrorisme.’

Nederland heeft aangekondigd 300.000 euro bij te dragen aan een nieuw initiatief tegen piraterij, genaamd RAPPICC (Regional Anti-Piracy Prosecutions and Intelligence Coordination Centre). Het nieuwe centrum wordt gevestigd op de Seychellen, met als doel de opsporing en vervolging van piratenleiders en hun financiers aan de wal. Behalve het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen ook de VS en Interpol mee.

De deelnemers aan de conferentie besloten om een Multi-Donor Local Stability Fund op te zetten. Hiermee moeten gebieden die herwonnen zijn op de radicaal islamitische beweging Al Shabaab, snel worden opgebouwd om hen weerbaarder te maken door goed lokaal bestuur. Nederland zal 2 miljoen euro bijdragen aan dit fonds.

Minister Rosenthal en zijn Britse collega Hague ondertekenen het RAPPICC initiatief