Direct verblijfspas voor uitgenodigde vluchteling

Vanaf vandaag krijgen uitgenodigde vluchtelingen direct na aankomst in Nederland hun verblijfspas van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Rob van Lint, hoofddirecteur van de IND, reikte vandaag op Aanmeldcentrum Schiphol het eerste document volgens deze nieuwe werkwijze uit aan een Birmees vluchtelingengezin dat op uitnodiging vanuit een vluchtelingenkamp in India naar Nederland komt.

Rob van Lint, hoofddirecteur van de IND, reikt op Aanmeldcentrum Schiphol een verblijfspas uit aan een Birmees vluchtelingengezin dat op uitnodiging vanuit een vluchtelingenkamp in India naar Nederland komt.

Sinds halverwege vorig jaar krijgen uitgenodigde vluchtelingen na aankomst direct een huis in een gemeente. Ze hoeven niet eerst te wachten in een asielzoekerscentrum. Hierdoor kan het inburgeringproces in de Nederlandse samenleving direct beginnen. Het bespaart ook de kosten van opvang in een azc.

De vluchtelingen kregen tot nu toe echter nog niet direct een verblijfspas, wat zorgde voor een aantal praktische problemen. Zonder verblijfspas kon bijvoorbeeld geen ziektekostenverzekering afgesloten worden, kregen zij geen bankrekening en geen huurcontract. Dit moest via omwegen door hun gemeente en het COA worden opgelost.

Om snel verblijfspassen te maken heeft de IND nu een speciaal apparaat om op locatie een pasfoto en vingerafdrukken te nemen. Het apparaat koppelt deze gegevens aan de personalia. De medewerkers van de IND nemen het apparaat mee op hun selectiemissies naar de vluchtelingenkampen. Bij aankomst van de vluchtelingen in Nederland ligt de verblijfspas dan al klaar.

Elk jaar nodigt Nederland ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in Nederland te vestigen. Het gaat om mensen die jarenlang vaak in erbarmelijke of uitzichtloze omstandigheden hebben doorgebracht in vluchtelingenkampen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De UNHCR draagt deze mensen voor bij de IND; de IND selecteert de groep mede op basis van het Nederlandse asielbeleid. In tegenstelling tot gewone asielzoekers weten deze vluchtelingen als ze in Nederland aankomen al dat ze mogen blijven.