Emissiehandel stikstofoxiden afgeschaft

De handel in NOx-emissies (stikstofoxiden) wordt afgeschaft. Het systeem functioneert niet zoals de bedoeling was toen het in 2005 werd ingevoerd. De CO2-emissiehandel blijft wel bestaan.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Atsma (IenM). Een wetsvoorstel wordt voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

De handel in emissierechten binnen Nederland is niet op gang gekomen. Een uitbreiding naar een Europees marktinstrument is kansloos omdat Europa heeft gekozen voor een systeem waarbij de uitstoot van de industrie binnen emissiegrenswaarden moet blijven. Dit beperkt de mogelijkheden van uitruil van emissierechten tussen meer en minder uitstotende bedrijven.

Besparing

Opheffing van de NOx-emissiehandel leidt tot een besparing van €6 miljoen aan administratieve lasten. Ook de bestuurlijke lasten verminderen met €1 miljoen per jaar.